Tunneleret CVK

Nedenfor gennemgås proceduren i sin helhed fra A-Z i en video, og herefter gennemgås de relevante ‘del-procedure’ i detaljer med kommentarer.

Allernederst på siden er der mulighed for at kommentere materialet her på siden, hvilket modtages med stor tak.

Vanligt versus tunneleret CVK
Vanligt versus tunneleret CVK

Argumenter for tunnelering

  • Mere behageligt for patienten
  • Nemmere og enklere at passe og pleje
  • Kan fæstnes bedre, og plastret løsner ikke
  • Kan tildækkes bedre og muliggøre badning
  • ‘Snavs’ fra hår og hals falder ikke ind under plastret og forurener indstikket
  • Længere afstand mellem indstik og indmunding i blodkarret = mindre infektionsrisiko
  • En mere elegant procedure end vanlig CVK

Samlet video der demonstrerer anlæggelse af tunneleret central venøs kateter (CVK)

Anlæggelse af tunneleret CVK fra A-Z
Anlæggelse af tunneleret CVK fra A-Z

CVK-sæt / kits der egner sig til tunnelering

Ikke alle CVK-sæt egner sig til tunnelering. Både guidewiren og selve katetret skal kunne tåle at blive bøjet og bukket. Vi har i flere år benyttet et kateter fra BD, Hydrocath Assure, som er velegnet og som kan anbefales.

Del-procedurerne i anlæggelse af tunneleret CVK

…… kommer 😉

Wire-In-Needle (WIN) Technique for Ultrasound-Guided Central Venous Catheterization

Nålen ‘armeres’ med guidewire før man stikker, og når nålen er ført sikkert ind i venen skubbes guidewiren underssynes vejledning ind i venen

Den traditionelle seldinger-metode at anlægge CVK er : Find karret (med eller uden ultralyd), indsæt nålen , aspirer blod, se det ikke pulserer eller er højrødt (arterie punktur) Indsæt guidewire, dilater, placer katetret. Det virker! Det er pålideligt, sikkert og let – når det går glat og godt. Så hvorfor lære en ny teknik til en procedure, vi allerede er ret gode til? Fordi ultralyd ændrer spillet (igen). I stedet for at bruge ultralyd som bare et supplement til en gammel metode, så lad os ændre proceduren – fjerne forældede unødvendige trin og få en endnu mere effektiv, pålidelig og sikker procedure.

Her introducerer vi “Wire-In-Needle” (også kendt som “WIN” eller “sprøjtefri” -teknikken) til ultralydsvejledt anlæggelse af CVK. Enhver der har placeret mange CVK’er ved, at det kritiske punkt er når sprøjten fjernes fra kan nålen ved et uheld forskydes, så nålespidsen displaceres fra karrets lumen, og indførelse af guidewiren ikke længere er mulig, eller at guidewiren efter indførelse har placeret sig i et andet kar end det var tiltænkt (opad i v.jug,.int, ud i v.subclavia mv). Sker dette må man ofte starte forfra, nu med hæmatom omkring karret som besværliggør anlæggelsen. Med WIN-teknikken, som først blev beskrevet af Mike Stone (ref), indføres guidewiren når nålespidsen er sikkert inde i karret med brug af ultralyd til direkte, realtidsvisualisering af gudewiren fra den kommer ind i karret og til den er placeret i det korrekte kar

Referencer – WIN-teknikken:
– Mike stone demonstrerer WIN-metoden her
– Stone MB, Mallin M, Cook J. Another WIN for point-of-care ultrasound: the wire-in-needle modified Seldinger technique for ultrasound-guided central venous access. Acad Emerg Med. 2013 Jun;20(6):E14-5. doi: 10.1111
– Becker TK et al. A WINning Technique: The Wire-in-Needle Feasibility Study. J Emerg Med. 2015 Nov;49(5):785-91. doi: 10.1016

TOC nederst på siden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *